Vkladám do košíka
V košíku na dotaz
SK
X
Odoslať dotaz
Váš email*
Vaše meno, telefónVaše jméno, telefon*
Predmet správyPředmět zprávy
Text

Storno, reklamácia, ochrana dát

STORNO OBJEDNÁVKY

Od odoslania objednávky je objednávka považovaná za záväznú. Zákazník má však právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda objednávky) do 14dní od prevzatia tovaru. Ak tak chce zákazník urobiť, musí tovar vrátiť nepoškodený, v originálnom a neporušenom obale a s kompletným obsahom ( návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom).

 

REKLAMAČNÝ poriadok

Reklamáciu je možné vykonať iba v prípade, že je tovar v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je uvedená na dodacom liste (u fyzickej osoby 2roky, pre firmu 1rok).

V prípade reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa pokynov predajcu.

 

Do záruky okrem iných nespadajú aj nasledovné prípady:

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe

- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný

- tovar bol použivaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu

- tovar bol poškodený živlom- vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom

- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste

 

OCHRANA OSOBNýCH ÚDAJov

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne akejkoľvek tretej strane bezdôvodne. Potrebné osobné údaje budú predané iba prepravcovi (meno, adresa, poprípade t.č.). Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité výlučne pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

https://www.traditionrolex.com/30